Parcul National Retezat - Explorează România cu noi!

InfoGhidRomania.com
Du-te la conținut
Booking.com
Booking.com

Parcul National Retezat

Parcul Național Retezat s-a înființat în 1935 la inițiativa profesorului Alexandru Borza, fondatorul Grădinii Botanice din Cluj-Napoca și Emil Racoviță. În prezent parcul are statut de arie naturală protejată de interes național și internațional, fiind recunoscut ca Rezervație a Biosferei din anul 1979.
Parcul National Retezat
Prin Parcul Național Retezat se urmărește protecția și conservarea elementelor naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, speologic și peisagistic.

Parcul Național Retezat – rezervație a Biosferei se află în partea de vest a Carpaților Meridionali, cu o suprafață de 38.138 ha din Masivul Retezat - Godeanu. În interiorul său există douăzeci de vârfuri de peste 2000 m și peste 80 de lacuri glaciare, între care Lacul Bucura, cel mai mare lac glaciar din țară.
Parcul National Retezat
Parcul este renumit pentru diversitatea floristică și faunistică, adăpostind aproape 1.190 specii de plante superioare, 90 taxoni endemici, 130 de plante rare sau vulnerabile, 50 specii mamifere, 168 specii de păsări, 9 specii de reptile, 5 specii amfibieni. În rezervație se întâlnesc plante ocrotite de lege : garofița, floarea-de-colț, smirdarul, ghințura galbenă, zâmbrul etc. Dintre animale se bucură de o atenție deosebita capra neagră, ursul, râsul, cerbul, căpriorii, mistrețul etc., iar ca păsări, cocoșul-de-munte, ciocănitoarea neagră etc.
Începând din anul 1999, Parcul Național Retezat are administrație proprie; din luna septembrie 2004 Parcul Național Retezat a devenit membru al fundației PAN Parks, iar din anul 2007 este protejat ca propunere de sit pentru rețeaua ecologică europeană Natura 2000, în vederea conservării habitatelor naturale și a speciilor de plante și animale sălbatice de interes comunitar.
Retezatul este cel mai complex și mai grandios masiv montan din toate sectoarele geografice ale Carpaților românești.

Originalitatea sa constă în existența unor spectaculoase creste alpine care depășesc 2000 de m înălțime și un relief sculptural, în care s-au imprimat urmele a două mari glaciații (Riss și Würm), făcându-se remarcată existența unei puternice modelări climatice, sub formă de trepte (Platforma de eroziune alpină Borăscu, Râul Șes, Gornovița).

Sursa: wikipedia.org
Harta Parcul National Retezat - Google map
Înapoi la cuprins