Comuna Vadu Izei, Maramures - prezentare generala - Explorează România cu noi!

InfoGhidRomania.com
Du-te la conținut
Booking.com
Booking.com

Comuna Vadu Izei, Maramures - prezentare generala

Comuna Vadu Izei este situată în judeţul Maramureş, în nordul României, pe stânga arcului carpatic, la o distanţă de 7 km de municipiul Sighetu Marmaţiei şi la 56 km faţă de reşedinţa de judeţ, municipiul Baia Mare. Comuna este aşezată la confluenţa râurilor Iza şi Mara, la o altitudine de 480 de m faţă de nivelul mării, pe un şes de 1.5 km lăţime şi 2-4 km lungime.
Vadu Izei
Vadu Izei este aşezată în apropierea paralelei de 47 minute 55 secunde latitudine nordică şi a meridianului 23 minute 55 secunde longitudine estică, aproape de centrul geometric al Europei. Comuna este, ca toate aşezările maramureşene, o păstrătoare de tradiţii şi obiceiuri care se transmit încă la cei tineri. Departe însă, mândria cea mai de preţ a comunei este reprezentată de multitudinea de porţi sculptate – considerate a fii drept cele mai frumoase din zonă. Alături de acestea – spiritualitatea de cote maxime din preajma sărbătorilor, obiceiurile locurilor, arta şi portul popular – pe care locuitorii îl poartă indiferent de zi. Oferte de Cazare in Vadu Izei.
Istoricul localităţii Vadu Izei. Vechimea localităţii Vadu Izei se pierde în negura timpurilor fiind descoperite aici dovezi arheologice care atestă locuirea acestor meleaguri. Dovezi scrise apar însă de-abia din anul 1383 odată cu primul document scris considerat certificatul de naştere al comunei Vadu Izei.

Acesta apare la 27 iunie 1383, în limba latină, emis la Sighet, şi adevereşte că "nobilul Lupu din Vad este împroprietărit în dauna lui Codrea care nu a dovedit nimic" (Diplome maramureşene sec. XIV şi al XV - lea, Ioan Mihaly de Apsa).

De-a lungul vremurilor localitatea a cunoscut diferite nume: Satul lui Lupu, Vadu Lupului, Vad şi Vadu Izei. Tot la Vadu Izei s-a descoperit un depozit de 12 brăţări din epoca bronzului, lucrate artistic cu un desen geometric, asta demonstrând că localitatea este mult mai veche.
Comuna Vadu Izei este cunoscută prin "Porţile maramureşene" executate de Gheorghe Borodi, prin cântecele Mariei Trifoi cu cântecul "Mociriţă cu trifoi", ale virtuosului violonist Gheorghe Covaci Cioată, care în 1976 castigă cu taraful său "Discul de aur" Dijon (Franţa), precum şi prin poezia lui Tiberiu Utan şi a desenelor valorosului artist grafician Vasile Kazar. Vadu Izei are în componenţa sa şi satul Valea Stejarului, împreuna numărând 2659 locuitori - 96% români, ţărani lucrând în propria gospodărie, sau muncitori făcâdu-şi serviciul la Sighetu Marmaţiei în industrie şi administraţie şi 1000 de gospodării. Suprafaţa comunei este de 1685 kmp.
Vadu Izei
Relief Vadu Izei. Comuna Vadu Izei este înconjurată de dealuri ce nu depăşesc 700 m înălţime, acoperite cu păduri de stejar şi fag, cu livezi de pruni, meri şi cireşi. Cele mai importante dealuri sunt: Ursoi, Priloage, Picui, Costina, Osoi, Hurgoi. Luncile şi izvoarele, apa verzuie şi lin curgătoare a Izei, cea albăstruie a râului Mara, adăpostesc o mare varietate de vieţuitoare.

Reţeaua hidrografică. Reţeaua hidrografică a comunei Vadu Izei este destul de bogată, formată din Râul Iza şi Mara. Râul Iza primeşte ca afluenţi: pârâul Valea Porcului, Valea Joti şi Sugau.
Vadu Izei
Vegetatia si rezervatii naturale. În comuna Vadu Izei se află păduri de stejar după cum însuşi denumirea satului aparţinător ne spune Valea Stejarului. Pe versanţii dealurilor se găsesc păduri de gorun şi fag în amestec cu alte specii precum carpenul, paltinul, ulmul, cireşul sălbatic. În zăvoaile râului Mara şi Iza întâlnim arin negru, salcia albă, răchita roşie, plopul. Covorul ierbos este format din: garofiţe, margarite, sunătoare, trifoiul sălbatic, păpădia.

Principalele mamifere care se adăpostesc în aceste păduri sunt: ursu brun, lupul, cerbul carpatin, vulpea, mistreţul, iepure, etc.  Sursa foto si informatii: primaria-vaduizei.ro
Localizare pe harta Vadu Izei, Maramures - Google Map
Booking.com
Înapoi la cuprins